Begeleiding

Het Staring College biedt goede begeleiding, ook wanneer je iets extra’s nodig hebt. Het is belangrijk dat iedereen zich prettig voelt op school. Alleen dán kunnen we samen werken aan de ontwikkeling van talenten. Het Staring College is een school met een veilige leer- en leefomgeving. Maar er is ook aandacht voor de leerling als individu. Want als het even niet zo soepel gaat, bieden we de ondersteuning die nodig is.

De coach

De coach is de spil in de begeleiding. Elke leerling heeft een coach. Deze is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Wanneer jij of je ouders vragen hebben of ergens over willen overleggen, kun je bij de coach terecht.

De afdelingsleider

Soms kan de mentor je bij bepaalde vragen of problemen doorverwijzen naar de afdelingsleider. Zoals de naam al aangeeft, heeft de afdelingsleider de zorg voor een bepaalde afdeling op een locatie. Natuurlijk kun je, als je dat wilt, ook op eigen initiatief de afdelingsleider benaderen met bepaalde vragen of problemen van meer algemene aard, of als je er met de mentor niet uitkomt.

Zorgplan

Beleid ten aanzien van begeleiding van leerlingen

Onder leerlingondersteuning verstaan we een samenhangend geheel van activiteiten en voorzieningen voor een passende begeleiding van leerlingen. De onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen vormen de leidraad voor het bepalen van die passende ondersteuning. Het beleid van het Staring College hierover staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat ook onze ambitie met betrekking tot de toekomst. In onderlegger 1 en onderlegger 2 vindt u aanvullende informatie.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT