Dyslexie

Leerlingen waarbij aanwijzingen zijn in de richting van dyslexie, kunnen verder worden onderzocht. De ouders beslissen hierover en betalen het (vervolg-)onderzoek dat kan leiden tot een dyslexieverklaring. Dyslectische leerlingen volgen een begeleidingsprogramma, dat met name is gericht op het goed kunnen omgaan met deze belemmering. Het Staring College heeft een en ander vastgelegd in haar dyslexiebeleid. Leerlingen met dyslexie hebben onder andere recht op extra tijd tijdens toetsmomenten.

De afspraken en procedures rond het vaststellen van dyslexie en dyscalculie vindt u nadat u bent ingelogd, hier in hoofdstuk 4 van de uitvoeringsregelingen.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT