Het begeleidingsteam

Op elke locatie van het Staring College is een zorgcoördinator aanwezig die, afhankelijk van de situatie, de juiste mensen om zich heen kan verzamelen om daarmee een (tijdelijk) locatie begeleidingsteam te vormen.

Zorgcoördinator

Elke locatie van het Staring College heeft een of meer zorgcoördinatoren. Afhankelijk van de situatie verzamelt deze de juiste mensen om zich heen en vormt daarmee een tijdelijk locatie-zorgteam. Leerlingen kunnen naar de zorgcoördinator worden verwezen door de mentor wanneer ze om bepaalde redenen niet toekomen aan hun onderwijstraject. De zorgcoördinator regelt aanvullende en speciale zorg. Soms wordt deze intern geboden maar het is ook mogelijk dat wordt verwezen naar instanties in de regio zoals jeugdzorg, maatschappelijk werk of het centrum voor jeugd en gezin van de gemeente. Locatie Lochem heeft meerdere zorgcoördinatoren in verband met het grotere aantal leerlingen.

Leerlingbegeleider

Leerlingen waarbij emotionele of sociale aspecten belemmerend werken op het functioneren of welbevinden kunnen kortdurend bij de leerlingbegeleider terecht. De zorgcoördinator verwijst. Wanneer het gaat om een groter probleem, een probleem dat om langdurige/structurele begeleiding of een probleem dat heel specifieke deskundigheid vraagt, wordt de leerling doorverwezen naar een externe hulpverlener.

Zorgadviesteam

Er is regulier overleg met een extern ZAT (zorg advies team) voor de locatie in Lochem. Aan dit overleg wordt onder andere deelgenomen door de schoolarts, de leerplichtambtenaar, een politieagent en een maatschappelijk werker. Een school heeft immers niet alles in huis. Op deze manier kan soms de benodigde zorg intern worden geboden, maar is het ook mogelijk dat wordt verwezen naar instanties in de regio, zoals jeugdzorg of maatschappelijk werk.

Voor de locaties in Borculo maken zorgcoördinatoren gebruik van de expertise van de "voormekaarteams". Voor meer informatie kunt u de website van Gemeente Berkelland raadplegen.

Leerlingbegeleider

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT