Leerwegondersteuning

Alleen voor leerlingen met recht op leerweg-ondersteunend onderwijs (lwoo) lopen deze lessen mogelijk door in hogere leerjaren maar dan onder de benaming leerwegondersteuning. Leerlingen die in aanmerking komen voor leerwegondersteuning zijn geplaatst in reguliere klassen. Deze klassen zijn echter kleiner om extra aandacht aan de leerlingen te kunnen geven.

Wanneer onderzoek heeft aangetoond dat een leerling recht heeft op leerwegondersteunend onderwijs, een zogeheten LWOO-indicatie, dan zorgt het Staring College voor:
  • plaatsing in een klein(er)e klas in leerjaar 1 en 2;
  • extra aandacht en hulp voor zaken waar de leerling moeite mee heeft (remediale hulp)
  • begeleiding bij plannen, samenvatten, toetsen leren e.d. Het aantal hulplessen is afhankelijk van het niveau waar de leerlingen instromen.

Deze kan zowel betrekking hebben op het leren als ook op het sociaal-emotioneel functioneren. Met deze aanpak blijft de leerling gewoon het voortgezet onderwijs volgen en kan tegelijk alle interne en externe zorg die beschikbaar is worden aangeboden.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT