Sfeer in de groep

We vinden het belangrijk dat een leerling op zijn plek is op school en in de klas.

Mentorles

In de mentorles is er niet alleen aandacht voor studievaardigheden, maar ook voor groepsvorming en sociaal-emotioneel welbevinden van de leerling. Daarvoor worden verschillende methodes gebruikt, zoals Breingeheim en de lessen van Tumult.
Pesten, roddelen en omgaan met andermans spullen zijn het onderwerp van afspraken die klassen aan het begin van het schooljaar onder leiding van de mentor met elkaar maken.
Veel mentoren hebben een training over groepsdynamica gevolgd en passen de oefeningen in de les toe.
Bij conflicten tussen leerlingen gebruiken we het principe van het herstelrecht. Door samen te werken aan constructieve oplossingen, kunnen conflicten in de toekomst worden voorkomen.

Rots en Water training

Op het Staring College wordt vanaf het schooljaar 2015-2016 de Rots en Water training aangeboden. Deze training wordt verzorgd door docenten die daarvoor speciaal zijn opgeleid. Leerling kunnen werken aan Rots-doelen: hoe word ik weerbaarder, hoe geef ik mijn mening, hoe zorg ik dat ik een zelfverzekerde houding heb? Leerlingen kunnen ook werken aan Water-doelen: hoe kan ik mijn mening geven zonder dat ik te direct ben? Hoe kom ik voor mijzelf op terwijl ik een ander in zijn waarde laat?

Pestbeleid

Het Staring College streeft ernaar dat leerlingen respectvol met elkaar omgaan. Binnen school wordt er dan ook aandacht besteed aan pesten en afspraken gemaakt. We hebben daarbij aandacht voor preventieve en curatieve maatregelen. De focus in de aanpak van pesten ligt niet alleen op de pester en de gepeste maar juist ook op de middengroep: pesten is vaak onderdeel van de dynamiek binnen de groep.


Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT