Gezondheid

Het Staring College vindt een gezonde leer- en leefomgeving belangrijk. Op verschillende manieren hebben we aandacht voor die gezonde omgeving. Leerlingen leren we gezonde keuzes maken. Dat doen we door een gezond aanbod in kantines aan te bieden, door lessen en projecten te verzorgen over voeding en leefstijl, en door regels en afspraken die ons daarbij helpen. Meer informatie over de manier waarop wij een gezonde school realiseren, vindt u hier.

COVID-19

Wij volgen de door de overheid en het RIVM vastgestelde richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus.
Bij een besmetting van een leerling met het coronavirus volgen wij de adviezen van de GGD nauwgezet op. Wij hebben hiervoor een protocol opgesteld dat voor leerlingen, ouders en medewerkers op ons intranet staat bij 'Actuele informatie Corona' (inloggen op de website).
Of uw kind thuis moet blijven, is afhankelijk van de aard van de klachten. AJN, de verenging van jeugdartsen in Nederland, heeft een beslisboom opgesteld die u kan helpen bij het maken van de juiste keuze: naar school of thuisblijven.
Klik hier voor de beslisboom/beslisprotocol. 

Jeugdarts en jeugdverpleegkundige

Aan onze school zijn een jeugdarts en jeugdverpleegkundige van de GGD verbonden. Zij ondersteunen en geven advies aan ouders en docenten over gezondheidsproblemen van een kind, sociaal-emotionele klachten, gezinssituatie of (vermoeden) van kindermishandeling. Zij kunnen ook ondersteuning bieden bij rouw of adviseren over leefstijl en interne/externe calamiteiten.
De namen en contactgegevens van de het team jeugdgezondheid van de GGD vindt u onderaan deze pagina bij <Bekijk ook>. Hier vindt u ook de aart ' Samenwerken bij signaleren' waarop u kunt lezen wanneer en hoe u de jeugdarts of jeugdverpleegkundige kunt bereiken.
Meer informatie over welke begeleiding en onderzoeken die de GGD (op school) uitvoert, vindt u op de website van de GGD Noord en Oost Gelderland en van de Jeugdgezondheidsdienst van de GGD

Jeugdarts
Alle leerlingen in leerjaar 1 krijgen een uitnodiging voor een bezoek aan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Leerlingen en/of ouders kunnen ook op eigen verzoek een afspraak met de jeugdarts maken. De school kan in overleg met de leerling en/of de ouders de jeugdarts verzoeken de leerling op te roepen.

Wanneer een leerling meer dan 60 uur heeft verzuimd, doet de zorgcoordinator een aanvraag bij de jeugdarts voor een consult met de leerling (uitgezonderd die leerlingen waarvoor andere afspraken gelden).

GGD-jeugdverpleegkundige
U kunt altijd - ook binnen de vaste afspraken om - bij de GGD jeugdverpleegkundige terecht voor advies en ondersteuning als het om gezondheid en opvoeding gaat. U kunt hiervoor ook gerbruikmaken van het inloopspreekuur op school waar ouders, leerlingen en docenten welkom zijn. Naast vragen over gezondheid en opvoeding kan de jeugdverpleegkundige helpen bij vragen over pesten, faalangst, overgewicht of voeding. Als het nodig is, schakelt de verpleegkundige de jeugdarts in. Zie hiervoor ook de kaart ' Samenwerken bij signalen'  onderaan deze pagina.
Door de coronamaatrdegelen is er voorlopig geen inloopspreekuur op school. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 088-4433000 of een e-mail sturen.
D Meer informatie over het inloopspreekuur: zie onder bij 'Bekijk ook'.

Alcohol en roken

Op school en tijdens schoolactiviteiten wordt geen alcohol gedronken. In school en op het schoolplein wordt niet gerookt.
Preventiemedewerker Tactus Verslavingszorg
Medewerkers van Tactus geven regelmatig op onze school voorlichting over de risico's van middelengebruik, gamen, gokken en sociale media.
Preventiemedewerker Evelien Meijer houdt maandelijks spreekuur op locatie Lochem. Ouders, leerlingen en docenten kunnen bij haar terecht met vragen over de werking,  effecten en risico's van middelengebruik, gamen of gokken.
Zij is in schooljaar 2021-2022 aanwezig op vrijdag 17 december, donderdag 13 januari, dinsdag 15 februari, vrijdag 11 maart, donderdag14 april, vrijdag 20 mei en dinsdag 21 juni - telkens van 9.00 tot 13.00 uur in kamer 04.07.
Evelien Meijer is bereikbaar via e-mail en op 06 225 294 15.

 

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT