Huiswerkondersteuning

In de klassen 3 mavo, havo en vwo bieden wij huiswerkondersteuning aan. Op vrijdagmiddagen worden drie uren huiswerkondersteuning aangeboden. Leerlingen die het huiswerk van de afgelopen week af hebben mogen dan naar huis. Doordat de leerlingen 'bij' zijn met hun huiswerk kan het gewenste lestempo worden gehaald, zonder dat de leerlingen afhaken.

 

 

 

Hoe help ik mijn kind bij het huiswerk?

Speciaal voor ouders hebben we een folder uitgebracht die als handreiking is bedoeld bij het begeleiden van uw zoon of dochter bij het maken en leren van huiswerk. Voor ouders van onze onderbouwleerlingen is ook een ouderavond over dit thema georganiseerd.

Waar staat het huiswerk?

Het huiswerk wordt door de docent opgegeven. Leerlingen uit de leerjaren 1 en 2 vinden het opgegeven huiswerk ook in de agenda van Magister. De leerlingen noteren het huiswerk ook in hun eigen agenda.

Voor de leerlingen van locatie L uit het derde leerjaar en uit de bovenbouw geldt dat het huiswerk (per les of per week) is te vinden in een periodeplanner per vak. De periodeplanners staan in de studiewijzer van Magister.

Leerlingen van locatie H gebruiken de agenda van Magister: die is leidend. Daarnaast plaatsen veel docenten dit ook in de elektronische leer omgeving (elo).

Bijles van (oud-)leerlingen

Via Stichting TopTutors kunnen leerlingen bijles krijgen van oud-leerlingen van het Staring College. Want lesstof die wordt uitgelegd door een 'ervaringsdeskundige', die de school én de docenten kent, blijkt een hele goede en leuke manier om op weg te worden geholpen. Meer informatie over de stichting vindt u op de website van Toptutors: www.toptutors.nl.
Ook Haroon Bijles biedt studieondersteuning en bijles.

 

 

 

 

 

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT