Keuzebegeleiding

Wij ondersteunen en begeleiden leerlingen bij het oriënteren op een vervolgopleiding en/of beroep, en begeleiden de leerling bij het maken van keuzes in de loopbaan. Per leerjaar en per niveau is hier een op de leerling afgestemd programma voor. Dat programma voor de Loopbaan Oriëntatie en - Begeleiding (LOB) krijgt vorm binnen de mentorlessen, de vaklessen, in individuele gesprekken, excursies, stages en bezoeken van onderwijsinstellingen voor vervolgonderwijs. Eventuele (reis-)kosten die voor deze bezoeken worden gemaakt, zijn voor rekening van de ouders van de leerling. In het hele proces van oriëntatie op loopbaan en vervolgopleiding gebruiken wij het (computer)programma Qompas. Leerlingen worden door de mentor en decaan geïnformeerd en geïnstrueerd hoe zij met de mogelijkheden van het programma om kunnen gaan.

Voor leerlingen in de onderbouw vmbo-b/k en mavo bieden we lessen in de beroepsgerichte vakken aan in de praktische profiel oriëntatie (twee lessen per week) en de beroeps voorbereidende oriëntatie (drie lessen per week). 

De leerlingen die deze bvo-lessen volgen, kiezen twee uit acht aangeboden keuzedelen (twee per profiel). Hierbij is elke combinatie mogelijk, dus ook twee verschillende profielen. De definitieve keuze voor een beroepsgericht profiel wordt hiermee uitgesteld tot aan het eind van het tweede leerjaar.

Bij het begeleiden van het keuzeproces van de leerlingen spelen, naast de mentor, de volgende medewerkers van het Staring College een rol:

De ppo-coördinatoren

De ppo-coördinatoren (ppo staat voor praktische profiel oriëntatie) begeleiden de leerlingen van de onderbouw vmbo-b, vmbo-k en mavo+ en mavo bij het maken van een keuze voor een sector en profiel.

De decanen

De decanen begeleiden de leerlingen in de bovenbouw van het vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium bij het maken van een sector- of profielkeuze en bij het kiezen van een vervolgopleiding.

De begeleiding is afhankelijk van het leerjaar en de leerweg van de leerling.

 

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT