Leerjaar 3 havo, atheneum en gymnasium

Deze leerlingen kiezen in leerjaar 3 een profiel. Het gekozen profiel bereidt leerlingen voor op een  vervolgopleidingen en hun uiteindelijke beroep. In oktober/november start het keuzeproces met een informatieavond voor de leerlingen en hun ouders/verzorgers. In de loop van het jaar volgt de leerling een programma voor het kiezen van een profiel. Hierin zitten onder andere de volgende onderdelen:
- de methode Qompas met verschillende profielkeuzetesten
- persoonlijke begeleiding door de mentor
- adviezen van docenten en decaan
- het lopen van een oriënterende stage
- informatie uit de beroepenavond georganiseerd door school.

In maart vindt de afronding plaats door het maken van de definitieve profielkeuze.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT