Leerjaar 3 en 4 mavo

De leerlingen van leerjaar 3 mavo volgen nog veel algemene vakken. In de loop van het jaar moet een keuze worden gemaakt voor de vakken waarin de leerling in leerjaar 4 examen gaat doen. Leerlingen in leerjaar 3 en 4 oriënteren zich op het vervolgonderwijs (meestal het mbo of het havo) door middel van informatieavonden, open dagen, brochures en keuzebegeleidingsmateriaal. De decaan coördineert dit oriëntatie- en keuzeproces.

Daarnaast lopen de leerlingen in het 3e leerjaar een dag mee op het ROC Aventus. Iedere leerling legt gedurende leerjaar 3 en 4 een portfolio aan. Dit is een persoonlijke map waarin de leerling relevante zaken vastlegt op het gebied van prestaties, interesses en oriëntatie op beroepen en vervolgopleidingen. Bij het vullen van het portfolio spelen de mentor en decaan een belangrijke rol.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT