Mentor en coach

Elke leerling heeft een coach en een mentor. Zij volgen de leerling en kijken naar het functioneren en  de prestaties van de leerling.


 
De coach

De coach houdt de gegevens van de leerling bij in een leerlingvolgsysteem. Ook kan de coach als de omstandigheden daartoe aanleiding geven een rol spelen bij het doorverwijzen van een leerling naar de zorgcoördinator.
De coach heeft gesprekken met de leerling, zijn of haar ouders/verzorgers en met docenten die lesgeven aan de leerling.

De mentor

De mentor houdt het groepsproces van de klas in de gaten en stuurt zo nodig bij. De mentor helpt leerlingen bij het leren leren en bij het plannen. De mentoren geven mentorlessen aan hun leerlingen. In deze lessen komen onderwerpen aan de orde als:

  • leren leren
  • leren huiswerk maken
  • sociaal-emotionele vorming

In de mentorlessen van het eerste leerjaar wordt aandacht besteed aan kennismaking en het groepsproces. Hierbij komt ook respect voor elkaar en hoe om te gaan met pestgedrag aan bod. Leidraad voor de mentorlessen is een programma waarbij diverse onderdelen door de leerjaren heen op elkaar worden afgestemd.

In de bovenbouw is de mentor in samenwerking met de schooldecaan ook betrokken bij de loopbaanoriëntatie. De mentor houdt de gegevens van de leerlingen bij in een leerlingvolgsysteem. Ook kan de mentor een rol spelen bij het doorverwijzen van een leerling naar de zorgcoördinator, als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT