De Verwijsindex

Het Staring College is aangesloten bij de Verwijsindex. Deelname aan de verwijsindex is een wettelijke verplichting. Locatie Lochem is aangesloten op VWI Oost Veluwe Midden IJssel. De locaties Beukenlaan en Herenlaan zijn aangesloten op de VWI Achterhoek.

Wat is de Verwijsindex?

De Verwijsindex (VWI) is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders in het onderwijs, zorgcoördinatoren en hulpverleners) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind tussen 0 en 23 jaar.

Wanneer krijgt een leerling een Verwijsindex?

Leerlingen worden in ieder geval in de VWI gesignaleerd wanneer zij binnen het ZAT worden besproken. Natuurlijk kan een zorgcoördinator ook besluiten een leerling in het systeem te plaatsen om een andere reden.

Wat gebeurt er met deze verwijzing?

Wanneer meerdere professionals een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen zij elkaar makkelijker en sneller vinden en beter afstemmen en samenwerken in de hulpverlening aan jeugdigen. De aangesloten instanties hoeven aan ouders geen toestemming te vragen voor deze registratie.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT