Verzorging
Het vak verzorging is een heel breed vak. Je doet zowel praktische als theoretische opdrachten. Die hebben te maken met je gezondheid, de zorg voor andere mensen, sport, vrije tijd, veiligheid, voeding en het milieu. Tijdens een les verzorging gaan we bijvoorbeeld een paar keer met de hele klas koken, maar we hebben het ook over normen & waarden, pesten en discriminatie.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT