Bevordering

In de loop van het schooljaar behaal je voor alle vakken meerdere cijfers. Op het Staring College tellen alle cijfers gedurende het gehele jaar steeds weer mee voor het rapport. We noemen dit het groeicijfer. Het groeicijfer geeft het hele jaar door een evenwichtig beeld van het niveau en de prestaties van de leerling.

Wanneer weet je of je over gaat?

Elk schooljaar krijgen leerlingen drie rapporten. Bij het tweede rapport kijken we of je met de cijfers van dat rapport zal overgaan. Dit heet prébevordering. We gebruiken hiervoor bevorderingsnormen. Een bevorderingsnorm is per leerjaar en per leerweg opgesteld. Je kunt ze bekijken op ons intranet (inloggen op deze website). Het laatste rapport bepaalt definitief of je over gaat. Je krijgt hierover bericht.
Leerlingen in leerjaar 3 van de beroepsgerichte leerwegen (locatie Herenlaan) ontvangen twee rapporten per schooljaar. Het eerste rapport (in april) is tevens de prébevordering. Het tweede rapport (in juli) is het eindrapport.
Leerlingen in leerjaar 4 van de beroepsgerichte krijgen een rapport in de vorm van een lijst met SE-cijfers.
Uiteraard kun jij en kunnen je ouders altijd de cijfers en resultaten Magister inzien.

Ben je het niet eens met de uitslag?

Tegen een besluit van de bevorderingsvergadering kan je, onder bepaalde voorwaarden, beroep aantekenen. Wanneer dat kan en hoe je dat doet, lees je in de revisieregeling.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT