Digitaal onderwijs

De computer speelt een steeds belangrijkere rol in het onderwijs op onze school. In het onderwijs is de computer geen doel op zich, maar een hulpmiddel bij het onderwijsproces. De ontwikkelingen op het vlak van de ICT gaan snel. Dat betekent dat ook het Staring College veel investeert in nieuwe apparatuur en in scholing van medewerkers. Het aantal computers in de school groeit voortdurend. De computer is een onmisbaar hulpmiddel bij het meer zelfstandig en praktijk gericht leren.

Is de computer onmisbaar in de les?

In de klas werken leerlingen in toenemende mate tijdens delen van de les met de computer. Bij veel leerboeken hoort ICT-materiaal, waar extra leerstof en toetsmateriaal te vinden is.

Op de Herenlaan wordt door leerlingen en docenten in het derde leerjaar ervaring opgedaan met het werken en leren met een tablet. In de onderbouw in Lochem zijn er ook een aantal tablets beschikbaar ter ondersteuning van het leren in de les.

Wat is de elektronische leeromgeving?

Leerlingen krijgen via een zogenaamde elektronische leeromgeving allerlei digitale informatie aangeboden. Ook studeerwijzers, programma's van toetsing en afsluiting zijn te vinden in deze elektronische leeromgeving. Onmisbaar dus voor onze leerlingen.

De mediatheek

De locatie Lochem beschikt over een mediatheek met een groot aantal computers. Leerlingen kunnen hier in een rustige omgeving zelfstandig werken aan opdrachten of huiswerk maken.

De mediatheek bezit daarnaast een collectie Nederlandse (jeugd)literatuur, literatuur in de moderne vreemde talen, informatieve boeken, dvd's met boekverfilmingen en digitale foto- en videocamera's. Leerlingen kunnen dit materiaal op vertoon van hun leerlingpas gratis lenen.

De mediatheek is elke schooldag van 8.15 tot 15.45 uur geopend.

Digitaal examen

Sinds enkele jaren worden de examens voor bepaalde vakken op onze school via de computer afgenomen.

website is gerealiseerd door CollegeWapps