Burgerschap en integratie

Actief burgerschap en sociale integratie betekent de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Het gaat hierbij om voorbereiding van leerlingen op een succesvolle deelname aan de pluriforme Nederlandse samenleving.

Wat is onze visie?

In onze visie, die ten grondslag ligt aan het Staring-onderwijs in het algemeen, stellen wij nadrukkelijk dat wij binnen de school elkaar accepteren en respecteren "ongeacht ras, herkomst, geloof, seksuele geaardheid en met erkenning van de unieke kwaliteiten die iedere leerling in zich heeft".

Hoe brengen we dat in praktijk?

Burgerschapsvorming wordt niet als apart vak gezien maar is een onderdeel van meerdere vakken. In alle leerjaren is er aandacht en training in sociale vaardigheden en groepsdynamiek. Zo leren leerlingen dat elkaar respecteren en omgaan met verschillen belangrijke vaardigheden zijn. Een voorwaarde om integratie te bevorderen!

Met ons gedragsprotocol en de daarmee samenhangende schoolregels waarborgen wij het gevoel van veiligheid van leerlingen en personeel. Onder andere staat in de schoolregels vermeld, dat we op school onderling Nederlands spreken.

Individuele leerlingen met achterstanden op het gebied van beheersing van de Nederlandse taal, sociale en/of emotionele vaardigheden of bepaalde cognitieve vaardigheden kunnen als dat nodig of wenselijk is extra ondersteuning krijgen.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT