havo

De havo is een vijfjarige opleiding die je voorbereidt op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het is ook mogelijk om met je havodiploma door te stromen naar 5 atheneum. Met een overgangsbewijs van 3 havo naar 4 havo kun je een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen.

Het eerste leerjaar volg je in een zogenaamde dakpanklas, bijvoorbeeld havo/atheneum of mavo/havo. De overgang vanuit het basisonderwijs verloopt zodoende soepeler en we kunnen samen met jou bekijken welk niveau het beste bij jou past. Aan het einde van het eerste leerjaar maak je de definitieve keuze voor de havo of voor een andere onderwijssoort.

Vakken en profielen

Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt Cambridge Engels als keuzevak aangeboden in de havo.

In leerjaar 2 wordt het vakkenpakket uitgebreid met Duits, economie en natuur-/scheikunde. Ook in leerjaar 3 volg je deze vakken.

Aan het einde van leerjaar 3 maak je een keuze voor een bepaald profiel waarin je eindexamen gaat doen. Naast de verplichte vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer en ckv, kies je vakken die specifiek bij een bepaald profiel passen. Bovendien maak je een keuze voor vakken in het zogenaamde vrije deel. Alle vakken en mogelijkheden vind je in de lessentabel.

De vier profielen waaruit je kunt kiezen zijn:

  • Cultuur & Maatschappij (C & M)
  • Economie & Maatschappij (E & M)
  • Natuur & Gezondheid (N & G)
  • Natuur & Techniek (N & T).

De keuze voor een profiel hoef je niet alleen te bepalen. In leerjaar 3 word je tijdens de mentorles uitgebreid begeleid in het keuzeproces. Zie ook Keuzebegeleiding havo en vwo 3.

In leerjaar 4 en 5 volg je de vakken die bij jouw profiel horen. Aan het eind van dit jaar maak je een begin met je profielwerkstuk. In leerjaar 5 rond je het profielwerkstuk af en doe je eindexamen.

Op welke locaties kan ik de havo volgen?

Je kunt niet alle leerjaren op elke locatie volgen.

In Lochem kun je alle leerjaren van de havo volgen. Op de Beukenlaan in Borculo kun je alleen leerjaar 1 en 2 volgen. Daarna ga je voor leerjaar 3 tot en met 5 van de havo naar Lochem.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT