Perioden
Een schooljaar is ingedeeld in vier perioden.
Schooljaar 2020-2021 is als volgt ingedeeld:

 
 
 
 
start
 
 
einde
 
periode 1 24 augustus 2020 6 november 2020
periode 2 9 november 2020 15 januari 2021
periode 3 18 januari 2021 26 maart 2021
periode 4 29 maart 2021 2 juli 2021
 
Lestijden

Vanaf schooljaar 2020-2021 werken we met een coronaproof rooster met lesuren van 40 minuten en 5 minuten wisseltijd tussen twee lessen.
De schooldag duurt in principe tot en met het 9e uur. Bij het maken van afspraken dienen leerlingen en ouders hiermee rekening  te houden.

Lesgroep 1:
leerjaar 1, 2 en 3 Lochem
leerjaar 1 en 3 Beukenlaan
Lesgroep 2:
leerjaar 4, 5 en 6 Lochem
leerjaar 2 en 4 Beukenlaan


Lochem + Beukenlaan
lesgroep 1

Lochem + Beukenlaan
lesgroep 2
Herenlaan
1e uur
2e uur

3e uur
4e uur

5e uur
6e uur
7e uur

8e uur
9e uur
08. 15 - 08.55
09.00 - 09.40
Pauze
10.00 - 10.40
10.45 - 11.25
Pauze
12.00 - 12.40
12.45 - 13.25
13.30 - 14.10
Pauze
14.30 - 15.10
15.15 - 15.55
1e uur
2e uur
3e uur

4e uur
5e uur

6e uur
7e uur
8e uur

9e uur
08.15 - 08.55
09.00 - 09.40
09.45 - 10.25
Pauze
10.45 - 11.25
11.30 - 12.10
Pauze
12.45 - 13.25
13.30 - 14.10
14.15 - 14.55
Pauze
15.15 - 15.55
1e uur
2e uur

3e uur
4e uur
5e uur

6e uur
7e uur

8e uur
9e uur
08.40 - 09.20
09.25 - 10.05
Pauze
10.25 - 11.05
11.10 - 11.50
11.55 - 12.35
Pauze
13.05 - 13.45
13.50 - 14.30
Pauze
14.45 - 15.25
15.35 - 16.10
 
Turborooster
Vanaf schooljaar 2020-2021 vervalt het turborooster.
Roosterwijzigingen

Roosterwijzigingen

Binnen het Staring College werken we met weekroosters die van week tot week kunnen verschillen: zo voorkomen we eventueel lesuitval zoveel mogelijk. Toch is het door ziekte of afwezigheid van docenten soms noodzakelijk om het rooster te wijzigen. Deze roosterwijzigingen worden zo snel mogelijk op de informatieborden en in Zermelo gepubliceerd. De roosters in Magister zijn niet altijd geactualiseerd; de informatieborden en Zermelo zijn leidend!

Wat als de wijziging op zeer korte termijn plaatsvindt?

Soms vindt een roosterwijziging op zeer korte termijn plaats, bijvoorbeeld in geval van ziekte van een docent. Sommige klassen hebben een Whatsapp-groep waarin een mentor of docent de roosterwijziging kan melden.
We proberen in de brugperiode zoveel mogelijk een aansluitend rooster te maken.

Social Media

website is gerealiseerd door CollegeWapps