Toelating en plaatsing

Het toelatingsbeleid bepaalt of een leerling, die zich aanmeldt bij de school, kan worden ingeschreven bij het Staring College. Het plaatsingsbeleid bepaalt in welk instroomniveau en soms sector, vakkenpakket of profiel de leerling onderwijs kan volgen.


Zit je nu nog op de basisschool?

Leerlingen melden zich via de basisschool aan bij het Staring College. De basisschool verzorgt de aanmelding en geeft advies op welk niveau de leerling moet worden geplaatst. Dit advies is bindend. Het Staring College kan een leerling wel hoger plaatsen dan het basisschooladvies. Lager plaatsen is alleen toegestaan op verzoek van de ouders.

Welke rol speelt de Eindtoets basisonderwijs?

De score op deze Eindtoets fungeert als enig onafhankelijk tweede gegeven bij de plaatsing tot het voortgezet onderwijs. Valt het advies op basis van de eindtoets hoger uit dan het basisschooladvies dan heroverweegt de basisschool zijn advies. Bijstellen kan alleen naar boven. Dit aangepaste advies is vervolgens bindend voor het Staring College.

 

Zit je nu nog op een andere school voor voortgezet onderwijs?

Wil je het volgend schooljaar op het Staring College beginnen? Dan zijn de plaatsingsmogelijkheden afhankelijk van het functioneren en/of de behaalde resultaten op de school waar je vandaan komt. In principe wordt het advies van je oude school overgenomen.

Doorstromen met een diploma vmbo-t naar het havo is onder bepaalde voorwaarden op het Staring College mogelijk, evenals doorstromen van havo naar vwo.

Wil je halverwege het schooljaar instromen?

Als je tijdens het lopende schooljaar toegelaten wil worden tot het Staring College is het toelatingsbeleid van toepassing. De school kan leerlingen weigeren toe te laten wanneer de maximale groepsgrootte voor de gewenste afdeling of het leerjaar bij toelating zou worden overschreden. Soms is toelating met een gewijzigd vakkenpakket dan wel mogelijk.

 

Hieronder kunt u het aanmeldingsformulier inzien. Wij sturen u graag een papieren exemplaar toe wanneer u een aanmeldingsformulier nodig heeft om in te vullen. Wilt u dit verzoek doen via een e-mail aan de leerlingadministratie.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT