Vakantie en verlof

Wanneer hebben we vakantie in schooljaar 2021-2022?


Vakantie

Data

herfstvakantie

maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober 2021

kerstvakantie

maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

voorjaarsvakantie

maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022

Pasen

maandag 18 april 2022

meivakantie

maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart

donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022

Pinksteren

maandag 6 juni 2022

zomervakantie

maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022


Roostervrije dagen voor leerlingen:
 
  • maandag 30 augustus 2021
  • maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli 2022
  • één roostervrije dag wordt gedurende het schooljaar ingepland (en gecommuniceerd). Deze dag kan per afdeling verschillen. Op roostervrije dagen zijn geen lessen gepland maar leerlingen kunnen wel verplicht worden naar school te komen voor andere activiteiten. Een overzicht van deze activiteiten ontvangt een leerling gedurende het schooljaar. Op vrijdag 8 juli 2022 is de afsluiting van het schooljaar. Leerlingen halen dan het rapport op. 

Kan ik buiten deze vakanties om vrij krijgen?

Soms kunnen zich speciale omstandigheden voordoen waardoor een leerling lessen moet missen. De (ouders van de) leerling vraagt dan verlof aan bij de afdelingsleider met het verlofaanvraagformulier. De betreffende afdelingsleider beoordeelt het verzoek. Een verzoek voor een dag verlof in verband met vakantiedrukte, familieweekend of lokale (dorps-)feesten wordt niet toegekend. Op de tweede pagina van het formulier staan de verlofregeling en de beoordelingscriteria. 

Het formulier kunt u vinden op ons intranet (inloggen op de website) bij Onderwijs/Vakantie en verlof. Het is ook verkrijgbaar bij de receptie (locatie L), de locatieadministratie (locatie B en H).

Bezoek aan dokter en/of tandarts kunnen ouders/verzorgers telefonisch melden bij de receptie (L) of de administratie (B en H). 

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT