Vakantie en verlof

Wanneer hebben we vakantie in schooljaar 2022-2023?


Vakantie

Data

herfstvakantie

maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2022

kerstvakantie

maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

voorjaarsvakantie

maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023

Pasen

maandag 10 april 2023

meivakantie

maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaart

donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023

Pinksteren

maandag 29 mei 2023

zomervakantie

maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023 Roostervrije dagen voor leerlingen:
 
  • maandag 22 augustus 2022
  • maandag 3 juli t/m vrijdag 7 juli 2023
  • één roostervrije dag wordt gedurende het schooljaar ingepland (en gecommuniceerd). Deze dag kan per afdeling verschillen. Op roostervrije dagen zijn geen lessen gepland maar leerlingen kunnen wel verplicht worden naar school te komen voor andere activiteiten. Een overzicht van deze activiteiten ontvangt een leerling gedurende het schooljaar. Op vrijdag 7 juli 2023 is de afsluiting van het schooljaar. Leerlingen halen dan het rapport op. 

Kan ik buiten deze vakanties om vrij krijgen?

Soms kunnen zich speciale omstandigheden voordoen waardoor een leerling lessen moet missen. De (ouders van de) leerling vraagt dan verlof aan bij de afdelingsleider met het verlofaanvraagformulier. De betreffende afdelingsleider beoordeelt het verzoek. Een verzoek voor een dag verlof in verband met vakantiedrukte, familieweekend of lokale (dorps-)feesten wordt niet toegekend. Op de tweede pagina van het formulier staan de verlofregeling en de beoordelingscriteria. 

Het formulier kunt u vinden op ons intranet (inloggen op de website) bij Onderwijs/Vakantie en verlof. Het is ook verkrijgbaar bij de receptie (locatie L), de locatieadministratie (locatie B en H).

Bezoek aan dokter en/of tandarts kunnen ouders/verzorgers telefonisch melden bij de receptie (L) of de administratie (B en H). 

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT