Vakantie en verlof

Wanneer hebben we vakantie in schooljaar 2020-2021?


Vakantie

Data

herfstvakantie

maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2020

kerstvakantie

maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021

voorjaarsvakantie

maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021

Pasen

maandag 5 april 2021

meivakantie

maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart

donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021

Pinksteren

maandag 24 mei 2021

zomervakantie

maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021


Roostervrije dagen voor leerlingen: 
  • maandag 31 augustus 2020
  • maandag 12 juli t/m vrijdag 16 juli 2021
  • één roostervrije dag wordt gedurende het schooljaar ingepland (en gecommuniceerd). Deze dag kan per afdeling verschillen. Op roostervrije dagen zijn geen lessen gepland maar leerlingen kunnen wel verplicht worden naar school te komen voor andere activiteiten. Een overzicht van deze activiteiten ontvangt een leerling gedurende het schooljaar. Op vrijdag 16 juli 2021 is de afsluiting van het schooljaar. Leerlingen halen dan het rapport op. 

Kan ik buiten deze vakanties om vrij krijgen?

Soms kunnen zich speciale omstandigheden voordoen waardoor een leerling lessen moet missen. De (ouders van de) leerling vraagt dan verlof aan bij de afdelingsleider met het verlofaanvraagformulier. De betreffende afdelingsleider beoordeelt het verzoek. Een verzoek voor een dag verlof in verband met vakantiedrukte, familieweekend of lokale (dorps-)feesten wordt niet toegekend. Op de tweede pagina van het formulier staan de verlofregeling en de beoordelingscriteria. 

Het formulier kunt u vinden onderaan deze pagina maar is ook verkrijgbaar bij de receptie (locatie L), de locatieadministratie (locatie B en H).

Bezoek aan dokter en/of tandarts kunnen ouders/verzorgers telefonisch melden bij de receptie (L) of de administratie (B en H). 

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT