logo-staring
Archief | Nieuws
Traject unilocatie Borculo
Bericht geplaatst op: 8-10-2019

Participatiebijeenkomsten voor belangstellenden.


Op 10 en 17 oktober a.s. organiseren de gemeente Berkelland en het Staring College twee bijeenkomsten om met betrokken en geïnteresseerden te praten over de nieuwbouwplannen van de school in Borculo.

Het Staring College heeft momenteel twee locaties in Borculo in gebruik: aan de Beukenlaan en aan de Herenlaan. Het is de bedoeling het onderwijs van beide locaties onder één dak te brengen. In juli heeft het College van B&W van Berkelland hierover het besluit genomen om nieuwbouw te realiseren op de locatie Beukenlaan of op een deel van sportpark De Wildbaan.

Tijdens de bijeenkomsten op 10 en 17 oktober horen de gemeente en het Staring College graag van buurtbewoners en andere belangstellenden, welke aspecten van belang zijn bij het ontwikkelen van de plannen. En ook wat belangrijke punten zijn om rekening mee te houden bij het bepalen van de locatiekeuze. De opbrengst van de avonden wordt meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming.

10 oktober 2019, 19.30 uur
Bijeenkomst voor de nieuwbouwlocatie De Wildbaan

17 oktober 2019, 19.30 uur 
Bijeenkomst voor de nieuwbouwlocatie Beukenlaan

Beide bijeenkomsten zijn openbaar en worden gehouden op het Staring College, Beukenlaan 1 te Borculo.
Vertegenwoordigers van de gemeente en van het Staring College zullen aanwezig zijn.

Vervolgtraject
na deze twee avonden gaat het locatieonderzoek verder. Daarbij hoort ook het nader uitwerken van beide locaties op onderdelen als:
- bestemmingsplanwijziging, milieuaspecten, geluidhinder, bodemonderzoek, verkeerssituatie en -ontsluiting, herbestemming huidige locaties;
- mogelijke samenwerking voor tussen onderwijs, binnen- en buitensport en eventuele andere maatschappelijke organisaties;
De verwachting is dat uiterlijk in het voorjaar 2020 een besluit genomen wordt over de definitieve locatiekeuze en de benodigde financiële middelen.

Bron: Gemeente Berkelland


TerugDisclaimer | Sitemap | | Contact | Webmail

Volg ons ook!