Archief | Nieuws

Coronavirus

Noot: alle brieven en informatie die naar ouders, leerlingen en medewerkers zijn verzonden, zijn te vinden op ons intranet. Log hiervoor in op de website. Kies daarna in de blauwe linkerkolom voor 'Actuele informatie Corona'.

Maatregelen ter voorkoming van verspreiding (Extra: Ict informatie voor medewerkers)

Naar aanleiding van de berichtgeving over het coronavirus neemt het Staring College enkele maatregelen. We baseren ons hierbij op de richtlijnen van het RIVM en adviezen van Human Capital Care (HCC), de organisatie voor bedrijfsartsen en arbo.
Leerlingen, ouders en medewerkers zijn inmiddels schriftelijk geïnformeerd.

Maatregelen:
1. Indien je ziekteverschijnselen vertoont en in een risicogebied bent geweest en/of contact hebt gehad met een coronapatiënt: niet naar school komen, contact met anderen vermijden en direct telefonisch contact opnemen met eigen huisarts (advies RIVM).
2. Indien je van vakantie terugkomt uit risicogebieden, wordt je gevraagd om gedurende veertien dagen preventief thuis te blijven, ook als je (nog) geen ziekteverschijnselen hebt. De incubatieperiode wordt zo afgewacht zonder het risico op besmetting van anderen via jouw aanwezigheid op school (advies HCC).
3. Het is raadzaam het ‘groeten zonder aanraking’ in te voeren. Dat wil zeggen: het vermijden van handen schudden en ander direct contact. Hierdoor kan het risico op overdracht via de handen aanzienlijk worden vermeden (advies HCC).

De risicogebieden zijn de gebieden met code geel, oranje of rood in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Europa zijn dit forse delen van Noord-Italië en het gebied in en om Rome. Kaarten per land zijn te vinden op de site ‘Wijs op reis’ van de rijksoverheid. De informatie hierop wordt dagelijks bijgewerkt.

Indien punt 1 van toepassing is: ziekmelding op de gebruikelijke manier.
Indien punt 2 van toepassing is: betreffende ouders/verzorgers graag contact opnemen met eigen mentor (bij voorkeur via e-mail) of eventueel afdelingsleider. Er zullen afspraken worden gemaakt over onder andere schoolwerk en in te halen toetsen gedurende deze afwezigheid van school.

Aandachtspunten gedrag op school:
1. Ook als je alleen koorts hebt graag thuisblijven c.q. naar huis gaan als je koorts krijgt.
2. Raak zo min mogelijk ogen, neus en mond aan.
3. Was regelmatig de handen met water en zeep (zie wasinstructie RIVM) en droog af met papieren doekjes.
4. Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
5. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze na gebruik direct weg.

Meer informatie en adviezen over het coronavirus zijn te vinden op de site van het RIVM.

website is gerealiseerd door CollegeWapps