Archief | Nieuws

Coronavirus | Update 17 maart

Noot: alle brieven en informatie die naar ouders, leerlingen en medewerkers zijn verzonden, zijn te vinden op ons intranet. Log hiervoor in op de website. Kies daarna in de blauwe linkerkolom voor 'Actuele informatie Corona'.

School gesloten, wel telefonisch bereikbaar
Vanaf vandaag (17 maart, 12.30 uur) zijn onze schoolgebouwen gesloten. Tot 12.00 uur hadden leerlingen en medewerkers de gelegenheid om persoonlijke spullen op te halen.
De school is telefonisch bereikbaar op de gebruikelijke tijden.

School- en eindexamens
Over de afronding van de schoolexamens en daarna het centrale eindexamen, zullen landelijke richtlijnen komen. Wij wachten af wat die richtlijnen zullen inhouden. Alle examenleerlingen wordt gevraagd om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de toetsen voor het schoolexamen en de examenstof. De eindexamendocenten zullen zorgen dat er op de ELO-materiaal staat om examentraining te doen. Leerlingen zullen komende week nadere informatie krijgen over vragenuren of andere mogelijkheden om vragen en problemen met de stof aan de docenten voor te leggen. Intussen kan altijd naar de docenten gemaild worden.

Opvang
De overheid heeft gevraagd om kinderen van ouders/verzorgers die werken in vitale sectoren op te vangen. Wij willen inventariseren voor welke leerlingen uit het 1e en 2e leerjaar onderstaande aan de orde is (voor de leerlingen van het 3e leerjaar en hoger gaan wij ervan uit dat geen opvang nodig is): beide ouders/verzorgers (of in geval van een éénoudergezin de betreffende ouder/verzorger) werkt in één van de sectoren uit de lijst van de rijksoverheid.
er zijn geen andere mogelijkheden om uw kind(eren) de komende drie weken thuis op te vangen. Wij verzoeken u om dit rechtstreeks bij de afdelingsleider te melden vóór woensdag 18 maart om 12.00 uur. Wij zijn voornemens om dan op één locatie toezicht te organiseren. De leerlingen gaan net als alle andere leerlingen bezig met leren op afstand. We informeren u vanaf wanneer dit kan starten, we streven ernaar vanaf donderdag aanstaande.

Leren op afstand
Wij gaan jullie op afstand zo goed mogelijk begeleiden bij het onderwijsprogramma. De komende periode vragen we jullie om de ELO in Magister dagelijks te volgen, hierin zal het studiemateriaal voor jullie klaargezet worden. Jullie kunnen in de agenda van Magister of studieplanner zien wat er op het programma staat. We gebruiken deze week om een programma uit te rollen waarbij we online lessen kunnen verzorgen. We hopen met ingang van maandag 23 maart een aantal online lessen te kunnen aanbieden, dit naast de ELO in Magister. Mocht je het studieprogramma in Magister niet kunnen vinden, neem dan contact op met je mentor. Wanneer we meer informatie kunnen geven over de online lessen worden jullie hiervan op de hoogte gesteld.

Rol van mentoren
We vragen ouders/verzorgers om de mentor te informeren zoals zij dat gewend zijn om te doen. Wilt u informatie waarvan het van belang is dat de mentor hiervan op de hoogte is alstublieft delen met de mentor? Leerlingen kunnen de mentor benaderen voor vragen over het studiemateriaal (zie onder ‘Leren op afstand’).

Wat te doen als je ziek bent
Als je ziek bent of wordt dan moeten je ouders jou op de gebruikelijke wijze ziekmelden. En als je weer beter bent, moet je je beter melden.

Minimaal één keer per dag de schoolmail checken
Wij vragen leerlingen om minimaal één keer per dag te checken of er nadere berichten zijn vanuit school. Ouders/verzorgers zullen centrale berichten blijven ontvangen via Magister. Leerlingen zullen berichten krijgen via hun Outlookmail of Magister.

website is gerealiseerd door CollegeWapps