Archief | Nieuws

Schoolexamens

Noot: alle brieven en informatie die naar ouders, leerlingen en medewerkers zijn verzonden, zijn te vinden op ons intranet. Log hiervoor in op de website. Kies daarna in de blauwe linkerkolom voor 'Actuele informatie Corona'.

Op 15 maart 2020 heeft minister Slob aangekondigd dat alle scholen in Nederland tot en met maandag 6 april dicht gaan. Hij heeft daarbij ook aangegeven dat er voor eindexamenleerlingen een nadere uitwerking zou komen. Vandaag heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer hierover bericht. Op basis van de mogelijkheden die de minister geeft, heeft het Staring College een besluit genomen. Hieronder staat dit zo concreet mogelijk vermeld.

Eindexamenleerlingen kunnen schoolexamen afleggen
Scholen kunnen vanaf woensdag 18 maart 2020 hun eindexamenkandidaten in de laatste leerjaren in de gelegenheid stellen toetsen van het schoolexamen af te leggen. Leerlingen kunnen dan tijdig het schoolexamen afronden. Wij hebben besloten dat de toetsen van de schoolexamens voor de examenleerlingen starten op maandag 23 maart 2020. Leerlingen hebben dan meer tijd om zich hierop voor te bereiden.

Rooster voor schoolexamens
• De schoolexamens voor vmbo en mavo/mavo+ zouden volgens planning aankomende maandag (23 maart) beginnen. De oorspronkelijke planning wordt dus gehandhaafd.
• De schoolexamens havo en vwo van deze week worden vanaf 23 maart ingehaald. Met het verschil dat de toetsen van maandag 16 maart van havo-5 verplaatst worden naar dinsdag 24 maart. De toetsen van dinsdag 17 maart van havo-5 worden verplaatst naar maandag 23 maart. De toetsen van woensdag 18 t/m vrijdag 20 maart worden verplaatst naar woensdag 25 t/m vrijdag 27 maart.
• Voor vwo-6 worden alle toetsen een week opgeschoven, de dagen veranderen niet.

Woensdag 18 maart 2020 sturen we voor het eind van de middag een rooster voor alle eindexamenleerlingen met een begeleidende brief.

Voorbereiding op schoolexamens
Ter voorbereiding op de schoolexamens zal er onderwijs op afstand zijn. Het is niet toegestaan dat er lessen op school gegeven worden. De scholen gaan alleen open voor het maken van de schoolexamentoetsen. Docenten blijven bereikbaar via e-mail. Volg de ELO van Magister.

Aanwezigheid leerlingen
Onze inzet is om iedere leerling de kans te geven vóór de start van een nieuwe opleiding het voortgezet onderwijs met een diploma af te ronden. Van leerlingen wordt verwacht dat zij, als zij geen gezondheidsklachten hebben, deelnemen aan de schoolexamens die worden afgenomen. Natuurlijk blijft van kracht dat leerlingen en docenten alleen op school aanwezig zijn als zij volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven.

Wat als een leerling ziek is of niet naar het schoolexamen kan komen?
Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit of niet kan komen vanwege bijzondere kwetsbaarheid van de gezondheid, dan kan de leerling later het schoolexamen afronden, tot uiterlijk de start van het centraal examen. Als het voor een leerling niet mogelijk is om voor de start van het eerste tijdvak de schoolexamens af te ronden, heeft de school de mogelijkheid om de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak (op basis van artikel 32 uit het Eindexamenbesluit). Het schoolexamen van een vak moet zijn afgerond, voordat de leerling deelneemt aan het centraal examen van dat vak. Als al deze maatregelen geen oplossing bieden, kunnen leerlingen ook worden doorverwezen naar het tweede tijdvak (herexamenperiode).

 Gaan de centrale examens door?
De centrale examens starten op 7 mei 2020 en gaan vooralsnog door. Mochten de centrale examens toch niet door kunnen gaan, dan wordt dit door de minister uiterlijk op maandag 6 april besloten en duidelijk gecommuniceerd, zodat scholen zich kunnen voorbereiden als dat nodig is. Scholen worden hierover uiterlijk 6 april 2020 geïnformeerd.

 Mogen er ook andere leerlingen dan de eindexamenleerlingen naar school komen voor het afleggen van schoolexamentoetsen?
Alleen leerlingen, die dit schooljaar het eindexamen afleggen en opgaan voor het diploma, mogen naar school komen. Wij sturen nu deze brief om alle eindexamenleerlingen en hun ouders duidelijkheid te geven. Ook krijgen leerlingen een ruimere voorbereidingstijd voor de schoolexamentoetsen van volgende week.

Media
  • 20130517_1134 kopie
website is gerealiseerd door CollegeWapps