Archief | Nieuws

Schoolexamens | Update

Noot: alle brieven en informatie die naar ouders, leerlingen en medewerkers zijn verzonden, zijn te vinden op ons intranet. Log hiervoor in op de website. Kies daarna in de blauwe linkerkolom voor 'Actuele informatie Corona'.

Algemeen

Maandag 23 maart starten de schoolexamens (SE3). Het aangepaste rooster staat voor leerlingen klaar op de gebruikelijke plek op de site. Bekijk het nieuwe rooster goed, want er kunnen aanpassingen nodig zijn geweest in verband met het toepassen van de voorschriften van het RIVM.
De toetsruimtes staan eind van de week in het persoonlijke rooster van elke leerling in Zermelo. Bij het afnemen van de toetsen moeten we voldoende ruimte ten opzichte van elkaar kunnen waarborgen. Daarom worden ook gymzalen en (in Lochem) de sporthal en het Forum ingezet.

Houd je aan de richtlijnen van het RIVM om jezelf en anderen te beschermen! Denk met name aan de 1,5 meter afstand en wijs elkaar daarop.

Binnenkomst
We willen voorkomen dat er groepen leerlingen ontstaan bij de toegang tot de school. Daarom vragen wij jullie om maandagmorgen ruim op tijd aanwezig te zijn (minimaal 10 minuten van tevoren) zodat iedereen gespreid de school kan binnenkomen.

Zie hieronder voor specifieke informatie en instructie per locatie.

Examen gemaakt en dan?
Zodra je met een schoolexamen klaar bent, steek je een vinger op. Een surveillant geeft aan wanneer je de toetsruimte mag verlaten. Je laat het gemaakte werk op tafel liggen, de surveillant haalt het op. Na het verlaten van de toetsruimte ga je direct naar huis en wacht je dus niet op andere leerlingen. Alles is erop gericht dat we afstand tot elkaar bewaren.

Als je op dezelfde dag nog een tweede toets hebt, krijg die dag te horen waar je kunt pauzeren.

Info voor locatie L (4 mavo, 5 havo, 6 vwo)
Binnenkomst
Voor de toetsen die in het schoolgebouw worden afgenomen gebruik je de draaideur bij de hoofdingang.
Voor de toetsen die in de sporthal of de kleine gymzaal worden afgenomen gebruik je de ingang bij de fietsenstalling van het personeel.
Kluisjes
De kluisjes worden niet gebruikt. Bij de toetsruimte(s) staan verrijdbare kapstokken voor de jassen. De tassen staan bij de uitgang van de toetsruimte. Je neemt in principe geen mobieltje mee naar school. Als je toch een mobieltje mee naar school moet nemen, zet je die uit en doe je het in de telefoontas.
Mondelinge schoolexamens
Over de mondelinge schoolexamens volgt nadere informatie.
Vragen?
Neem bij vragen contact op met je mentor of je afdelingsleider.

Info voor locatie B (4 mavo+)
Binnenkomst.
Berg na binnenkomst meteen je jas, tas en telefoon op in je kluisje, daarna ga je naar de ruimte waar de toets wordt afgenomen. In de gymzaal liggen op alle tafels naamkaartjes klaar. Kijk dus goed waar je gedurende deze SE-week en het CSE zit. Mondelinge schoolexamens
Het overzicht van de mondelinge schoolexamens Engels en Duits hebben de leerlingen op 18 maart (als bijlage van de brief over SE3) ontvangen. Voor het mondeling schoolexamen Duits worden jullie 20 min van tevoren verwacht.
Vragen?
Neem bij vragen contact op met je mentor of je afdelingsleider.

Info voor locatie H (4 vmbo-basis en –kader)
Binnenkomst
Berg meteen na aankomst op school je jas, tas en telefoon in jouw kluisje op te bergen. Daarna ga je naar de aula en zoek je de tafel met jouw naam. Dat geldt verderop in de week ook voor digitale toetsen in de lokalen 8,20 en 24.
Leerlingen met extra tijd
Ook de leerlingen met extra tijd gaan maandag 23 maart naar de aula. De tafels voor leerlingen met extra tijd zijn in de laatste rijen achter in de aula. Leerlingen die met Claro Read werken, vinden hun tafel met laptop in de laatste rij. Er zijn geen toetsen in lokaal 28 deze week! Er is daarom geen apart rooster voor extra tijd, maar uiteraard krijg je wel de extra tijd waar je recht op hebt.
Start
De toetsen liggen klaar op tafel. Je begint pas met een toets als daarvoor het sein wordt gegeven
Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen in dit nieuwe rooster
Sport & Bewegen
Op maandag 30 maart hebben 5 leerlingen aansluitend aan het SE Sport & Bewegen nog een tweede SE voor een keuzevak. Zij kunnen hiermee direct beginnen nadat ze met het SE Sport & Bewegen klaar zijn.

Mondelinge examens
De mondelinge examens voor Nederlands, Duits en Engels beginnen niet op maandag 30 maart maar later in die week. Het rooster en de manier van afnemen voor de mondelinge examens worden aangepast. Je krijgt daarover begin volgende week opnieuw bericht.
Vragen?
Bij vragen een mail sturen aan: r.ravenshorst@staring.nl of m.tenthije@staring.nl

 

website is gerealiseerd door CollegeWapps