Archief | Nieuws

Online lessen en andere info

Noot: alle brieven en informatie die naar ouders, leerlingen en medewerkers zijn verzonden, zijn te vinden op ons intranet. Log hiervoor in op de website. Kies daarna in de blauwe linkerkolom voor ' Actuele informatie Corona'. 

Online lessen – opstart
Er is hard gewerkt om vanaf volgende week met online lessen te kunnen starten. We gaan werken in MS Teams. Vandaag hebben alle docenten een training gehad om te werken met MS Teams en om daarin de groepen aan te maken. Vrijdag 20 maart of maandag 23 maart zal elke mentor de leerlingen uit zijn/haar klas/cluster benaderen om te zorgen voor een eerste verbinding en om problemen op te lossen. Via een instructiefilmpje zal uitgelegd worden hoe het werkt. Er zijn afspraken gemaakt over de structuur voor het maken van teams. Vanaf dinsdag 24 maart zullen leerlingen uitnodigingen ontvangen voor online lessen.

Online lessen – deelname verplicht
We verwachten van leerlingen dat zij de online lessen volgen. Voor volgende week is het doel, dat elke docent elke klas die hij/zij heeft minimaal één les heeft gegeven. Het initiatief voor de uitnodiging ligt bij de docent. Hij/zij zal de uitnodiging één dag van tevoren aankondigen aan de klas/het cluster. Om te voorkomen dat meerdere docenten dezelfde leerlingen op één tijdstip uitnodigen, is een rooster gemaakt. Het ligt voor de hand dat leerlingen MS Teams doorlopend aan hebben om tijdig op de oproepen te kunnen reageren. Absentie zal worden bijgehouden. Een les zal niet een les zijn zoals we gewend waren. Online werken vraagt een andere aanpak. Docenten zullen hiermee experimenteren en er zal vast het nodige misgaan. We vragen daarvoor begrip. Een belangrijk doel is om te zorgen dat de leerlingen verder kunnen, dat hen voldoende structuur wordt geboden, dat zij hun vragen stellen en dat zij de extra uitleg krijgen die nodig is.

Communicatiekanalen
Op dit moment vindt er langs veel verschillende kanalen communicatie plaats. Dit levert teveel chaos op. Er is bij leerlingen en bij docenten behoefte om dit meer te stroomlijnen. We hebben de afspraak gemaakt dat de communicatie tussen docenten en leerlingen uitsluitend langs twee kanalen gaat:
1. Via Magister mail
2. Via MS Teams
(Als leerlingen onderling andere kanalen gebruiken is dat natuurlijk prima).

Ziek melden en beter melden
Als je ziek bent of wordt dan moeten je ouders jou op de gebruikelijke wijze ziek melden. De school is daarvoor telefonisch bereikbaar. Als je weer beter bent, moet je je beter melden. Dit vragen we zodat de mentor er rekening mee kan houden dat je ziek bent. Ook vinden we het belangrijk om te weten als dit ernstig is, omdat we graag aandacht aan elkaar willen kunnen geven.

Toetsen in voorexamenklassen
We beseffen dat veel leerlingen duidelijkheid willen hebben over de andere toetsweken dan die voor de eindexamenleerlingen. Tot 6 april aanstaande is het niet toegestaan met andere leerlingen dan de eindexamenleerlingen fysiek op school toetsen af te nemen. We denken na over alternatieven, maar het realiseren van online lessen heeft nu prioriteit.

Schoolexamen-toetsen op school verantwoord
De ouders en leerlingen die dit betreft, hebben hierover al bericht ontvangen. De school doet er alles aan om te zorgen dat het voor leerlingen en docenten verantwoord is om hiervoor fysiek op school te komen. Dit doen we door de inrichting van sporthal/gymzaal/lokaal met veel ruimte tussen de tafeltjes, door hygiëne maatregelen en door de wijze waarop we leerlingen binnen laten komen respectievelijk laten weggaan.

Eigen verantwoordelijkheid
De school kan alleen doen wat binnen haar eigen invloedssfeer ligt. Wij roepen jullie, leerlingen, en u, ouders/verzorgers, op om buiten de invloed van school je/u te houden aan de maatregelen die de regering gevraagd heeft, namelijk afstand houden van elkaar en zoveel mogelijk sociaal contact vermijden. Wij vragen dit niet alleen voor jullie en uw eigen gezondheid, maar vooral om te voorkomen dat anderen met een kwetsbare gezondheid (of leeftijd) getroffen zullen worden. Tot slot doen wij een dringend beroep op jullie om thuis te blijven als er zelfs maar lichte gezondheidsklachten zijn.

Wij bedanken bij deze ook u als ouders/verzorgers, die ineens zowel zelf thuis moeten werken als uw kinderen moeten helpen, voor uw inzet. We beseffen dat dit een ingewikkelde opgave kan zijn.

 

website is gerealiseerd door CollegeWapps