Archief | Nieuws

Time-out schoolexamens

Wij hebben op 24 maart 2020 om 9.00 uur besloten dat wij per direct stoppen met de afname van alle geplande schoolexamens. Inmiddels zijn de schoolexamens weer opgestart.

Vanmorgen hebben wij naar aanleiding van de landelijke oproep van de VO-Raad om een time-out te nemen in het afnemen van de schoolexamens, besloten om hier per direct gehoor aan te geven.
De leerlingen zijn zo snel mogelijk via hun app-groepen geïnformeerd. We beseffen dat het voor onze leerlingen, zuur is om de toetsen waar ze hard aan gewerkt hebben, nu niet te kunnen maken. Ook zal er onzekerheid zijn over hoe dit alles verder gaat.
Wij hopen vandaag landelijke besluiten te ontvangen over de voortgang van de schoolexamens en het centraal examen. Zodra wij meer weten zullen wij ouders en leerlingen berichten.
Tegen onze leerlingen zeggen wij: maak je niet ongerust, er komen oplossingen.
website is gerealiseerd door CollegeWapps