Archief | Nieuws

Coronavirus | Update 20 april

Schoolexamens gestart
De afname van de schoolexamens is volledig voorbereid. Deze starten op 20 april binnen de nu geldende randvoorwaarden van het RIVM. Dit betekent een beperkt aantal leerlingen in een ruimte en inachtneming van anderhalve meter afstand. De eindexamenleerlingen en hun ouders/verzorgers zijn geïnformeerd over de afspraken en werkwijze om zorgvuldige en veilige schoolexamentoetsen te kunnen garanderen.
We hebben voor de schoolexamens zoveel ruimte in het gebouw nodig – met name in Lochem – dat we het volgende hebben moeten besluiten:
We geven de prioriteit aan het ordelijk afnemen van de schoolexamentoetsen. Minimaal de eerste twee weken na de meivakantie (tot en met 15 mei) gaan we voor de overige leerlingen door met het online lesgeven.

Online lessen
Het online werken verloopt boven verwachting goed – zo kunnen we opmaken uit de reacties van leerlingen, ouders en docenten. Onder leerlingen hebben we hierover enquêtes afgenomen en
Ook ouders/verzorgers konden in een enquête hun mening geven over de online lessen aan hun kind(eren).


Toetsen
Nu het online leren langer duurt, wordt het steeds belangrijker om de voortgang van de leerlingen te volgen. Een speciale werkgroep onderzoekt hoe toetsen op afstand kunnen worden afgenomen. Belangrijk is dat toetsen – in welke vorm dan ook – zorgvuldig en zodanig kunnen worden afgenomen dat een objectief beeld van de voortgang van een leerling wordt verkregen.

Weer naar school?
In de pers zijn volop discussie gaande over scenario’s hoe de maatschappij weer op gang kan komen en hoe de scholen weer kunnen opengaan.
Op de achtergrond wordt door de VO-Raad, andere onderwijsorganisaties en ook door het Staring College hard nagedacht over allerlei scenario’s voor het opstarten van de scholen in de weken na de meivakantie. Deze mogelijkheden hangen sterk af van de richtlijnen die de overheid zal bepalen. Als iedereen – leerlingen en medewerkers – de anderhalve meter afstand moet bewaren, kunnen nooit alle leerlingen tegelijk naar school. Het is een ingewikkelde puzzel die we dan moeten oplossen. In alle gevallen zal een eventuele terugkeer naar school gefaseerd plaatsvinden.
Op dinsdag 21 april besluit de regering of de huidige maatregelen ter beperking van het coronavirus gehandhaafd of versoepeld worden. Dan wordt ook besloten of de scholen in principe na de meivakantie weer opengaan. We zullen dan bepalen voor welke leerlingen beperkte terugkeer op school mogelijk zal zijn.

Noot: alle brieven en informatie die naar ouders, leerlingen en medewerkers zijn verzonden, zijn te vinden op ons intranet. Log hiervoor in op de website. Kies daarna in de blauwe linkerkolom voor 'Actuele informatie Corona' 

website is gerealiseerd door CollegeWapps