Archief | Nieuws

Zelf in Beeld: eindwerk 5 havo

Net voordat de coronacrisis uitbrak, hadden de leerlingen uit 5 havo hun eindwerk voor kunstvak beeldend af. Het fotograferen lukte ook nog net. Er zitten bijzondere werkstukken tussen.
In 5 havo werken de leerlingen een half jaar toe naar één eindwerk, dat uit verschillende delen moet bestaan, die in duidelijke samenhang staan. Een goed concept is net zo belangrijk als een creatief proces en een goede uitvoering. Thema van het eindwerk is ' Zelf in Beeld'. De leerlingen vormen zelf het uitgangspunt voor hun eindwerk, een stukje zelfonderzoek hoort dan ook bij deze opdracht. Dat hoeft geenszins te resulteren in min of meer traditionele zelfportretten. Aspecten die bij jezelf horen of voor jouzelf belangrijk zijn, kunnen immers op de meest uiteenlopende wijze beeldend verwerkt worden. Inspiratie wordt in het proces opgedaan bij tenminste één kunstenaar uit de periode eind 19e eeuw tot de jaren ’60 van de vorige eeuw, en … alles waar verder nog inspiratie uit kan worden opgedaan.
Op de foto's is werk te zien van Anna van Dijk, Annick de Jong, Elise van Triest, Ilse Vriezekolk en Levi Munk.
 

website is gerealiseerd door CollegeWapps