Archief | Nieuws

Update bestuurlijke fusie met Assink Lyceum

Update 12 juli 2021
Eind juni hebben de medezeggenschapsraden van het Staring College en het Assink Lyceum een positief advies gegeven over het intentiebesluit voor een bestuurlijke fusie tussen de twee scholen.
Op 6 juli jl. hebbende beide Raden van Toezicht dit bekrachtigd.
Klik hier voor persbericht en de intentieverklaring.

Bericht 20 april 2021
Klik hier voor het persbericht.
Toekomstbestendig onderwijs in onze regio
Het Staring College en het Assink Lyceum onderzoeken de mogelijkheden voor een bestuurlijke fusie. Wat betekent dit voor leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers?

Wij werken er hard aan om de jongeren in onze regio goed en divers middelbaar onderwijs te bieden, dichtbij huis. Dit willen we doen vanuit een organisatie waar genoeg mogelijkheden en middelen zijn voor extra aanbod, op alle niveaus. Ook buitenschools. En waar voldoende, uitstekende docenten en andere medewerkers zijn die plezier hebben in hun werk. De krimp in de regio en daling van het aantal leerlingen hebben echter gevolgen voor onze school.

Gelijkwaardige samenwerking
Om verzekerd te zijn van financieel gezond en toekomstbestendig onderwijs in onze regio, hebben we vorig jaar met een organisatieadviesbureau verschillende oplossingsrichtingen onderzocht. Hun advies is om de optie van een bestuurlijke fusie tussen het Staring College en het Assink Lyceum te verkennen. De raden van toezicht en de bestuurders van beide scholen hebben dit advies overgenomen.

De bestuurlijke fusie is een gelijkwaardige samenwerking, waarin beide scholen geheel zelfstandig blijven. Ook de schoolleiding blijft haar eigen koers varen. De nieuwe bestuursvorm zorgt vooral dat we breed en kwalitatief goed onderwijs in de regio kunnen blijven bieden. Het betekent ook meer baanzekerheid voor de medewerkers van beide scholen. Maar het Assink Lyceum blijft het Assink Lyceum en het Staring College blijft het Staring College.

De mogelijkheid wordt nu nog onderzocht. Voor de zomer komen de schoolbesturen met een concreet voorstel voor de raden van toezicht.
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Houd dan onze website in de gaten!

Animatie

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT