Archief | Nieuws

Voorstelling over jonge mantelzorgers

Op 2 en 3 juni a.s. wordt in samenwerking met Stichting Welzijn Lochem een project uitgevoerd met als thema jonge mantelzorgers (jmz'ers).

Jonge mantelzorgers zijn kinderen die zorgen voor of zich zorgen maken over een gezinslid met een langdurige ziekte, beperking, verslaving en/of psychische problemen. Ongeveer een kwart van de jongeren groeit op met een ziek of beperkt familielid. Denk hierbij aan een vader of moeder die een langdurige ziekte of beperking heeft, een broertje of zusje met een (aangeboren) aandoening of autisme, of een familielid met een chronische depressie, een alcohol- of drugsverslaving.

Door middel van een theatervoorstelling wordt het thema 'jonge mantelzorger' bij alle brugklassers van locatie Lochem onder de aandacht gebracht. Er wordt uitgelegd wat mantelzorg precies inhoudt en er kan nagepraat worden over het onderwerp tijdens een mentorles/ Door jongeren te informeren ontstaat herkenning en erkenning. Dat is niet alleen belangrijk voor het welzijn van jonge mantelzorgers, maar het kan ook problemen op latere leeftijd voorkomen.

Henk van Zeijts, wethouder Zorg, Jeugd, Cultuur e Duurzaamheid van de gemeente Lochem, zal één van de voorstellingen bijwonen.

 

Media
  • jmz_swl

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT