Archief | Nieuws

Corona update | 19 november

UPDATE 19 NOVEMBER
De coronabesmettingen lopen op. We zijn daarom genoodzaakt aanvullende maatregelen te treffen. Door deze maatregelen willen we de school draaiende houden en leerlingen zoveel mogelijk de lessen op school te laten volgen.

Online lessen
Wij volgen de richtlijnen van de GGD. Deze schrijft voor dat klassen naar huis gestuurd moeten worden als er vier of meer leerlingen besmet zijn. De betrokken ouders/verzorgers worden in zo’n geval gebeld dat hun kind naar huis wordt gestuurd. Tevens krijgen ouders dan te horen welke maatregelen op dat moment gelden.
Leerlingen die om deze reden thuis zijn, volgen de lessen online volgens rooster.
Als een docent corona heeft en thuis is, geeft hij/zij vanuit huis online les. Leerlingen volgen deze lessen op school via Teams op hun eigen device.
Ouders en leerlingen hebben over het bovenstaande op 18 november jl. een brief ontvangen met uitgebreide uitleg.

 Ouderavonden
Na 20.00 uur ligt het openbare leven nagenoeg stil. Winkels en horeca moeten om 20.00 uur dicht en wij sluiten hierbij aan. Na 20.00 uur vinden er geen fysieke activiteiten meer op school plaats. Dat betekent dat de ouderavonden online worden gehouden.

 Afstand tot elkaar, handen ontsmetten en zelftesten
Het advies is om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Medewerkers houden zich hieraan. we vragen de leerlingen om rekening te houden met de afstand ten opzichte van een medewerker.
We vragen leerlingen, medewerkers en bezoekers om bij binnenkomst in de school de handen te ontsmetten.
Leerlingen en medewerkers vragen we daarnaast om minimaal twee keer per week een zelftest te doen. Zelftests zijn op school beschikbaar.

Excursies
Per excursie wegen we af wat verantwoord is onder welke omstandigheden.

UPDATE 10 NOVEMBER
We worden helaas geconfronteerd met een oplopend aantal coronabesmettingen binnen de school. Ook de landelijke situatie noodzaakt ons tot voorzichtigheid. De basisregels willen we daarom strenger naleven en onnodige grote bijeenkomsten mijden.

Ouderavonden
De komende ouderavonden worden online georganiseerd. Start-, coach- en mentorgesprekken met ouders en leerling vinden wel op school plaats.


Thuisblijven bij klachten
Leerlingen en medewerkers blijven thuis bij klachten, laten zich testen bij de GGD en volgen de aanwijzingen van de GGD op m.b.t. quarantaine en contactonderzoek. Dit geldt ook voor gevaccineerden.
Het advies is om twee keer per week preventief te testen met een zelftest. Deze testen zijn op alle locaties gratis verkrijgbaar.

Handen ontsmetten
Leerlingen, medewerkers en bezoekers roepen we op om ij binnenkomst van de school de handen te ontsmetten.

Ventilatie
Goed ventileren is van belang. Daarom staan de roosters van de ramen open. Na elke les wordt er extra geventileerd door ramen en deuren even tegen elkaar open te zetten.
Het advies is daarom om je op de kou te kleden. Leerlingen mogen tijdens de les hun jas aanhouden.

 Online lessen
We treffen maatregelen om – indien nodig – over te schakelen naar online lesgeven zodat lesuitval tot een minimum wordt beperkt.

Media
  • Corona GettyImages-713782123-1

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT