Gezonde school

Een gezonde leer- en leefomgeving vinden we belangrijk. We hebben daarom op verschillende manieren aandacht voor een gezonde leefomgeving. Denk hierbij aan lessen en projecten over voeding en leefstijl, ondersteuning van de schoolarts, een gezonder aanbod in de schoolkantines en aan regels en afspraken die ons daarbij helpen. 

De locatie Lochem heeft in februari 2017 het vignet 'Voeding' behaald en is officieel een Gezonde School. De locaties in Borculo volgen hetzelfde beleid en werkwijze. Meer informatie over wat een gezonde school is leest u op de website van de rijksoverheid www.gezondeschool.nl 

Gezonde schoolkantine

Onze schoolkantines hebben een gezond aanbod van producten.  Leerlingen kunnen daardoor een gezondere keuze maken. In onze kantines werken we volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum, de zogenaamde ‘Richtlijnen Gezondere Kantines’.

Ieder jaar brengen wij het aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart met de Kantinescan. De uitkomsten rapporteren we aan de directie.

Alcohol en roken

Op school en tijdens schoolactiviteiten wordt geen alcohol gedronken. In school en op het schoolplein wordt niet gerookt.
Vragen of zorgen over middelengebruik, gamen of gokken? Kijk hier voor meer informatie over en contact met de preventiemedewerker van Tactus Verslavingszorg. 

Schoolarts

Alle leerlingen in leerjaar 1 krijgen een uitnodiging voor een bezoek aan de schoolarts of schoolverpleegkundige. Leerlingen en/of ouders kunnen ook op eigen verzoek een afspraak met de schoolarts maken. De school kan in overleg met de leerling en/of de ouders de schoolarts verzoeken de leerling op te roepen.

Wanneer een leerling meer dan 60 uur heeft verzuimd, doet de zorgcoördinator een aanvraag bij de schoolarts voor een consult met de leerling (uitgezonderd die leerlingen waarvoor andere afspraken gelden).

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT