Geef uw mening!

Als Medezeggenschapsraad hechten wij veel waarde aan een goed contact met de achterban. De oudergeleding van de MR heeft hiervoor onder andere contact met de Ouderraad. Om nog meer ouders te bereiken, lijkt het ons handig om gebruik te maken van een digitaal panel.

Af en toe zult u een mail krijgen met een link naar een korte vraag. Deze vraag verschijnt dan (nadat u bent ingelogd) op deze pagina. Helaas is de vraag niet zichtbaar op de mobiele website. Wilt u reageren, dan gaat u daarvoor naar 'de normale weergave van de website'.

Alvast bedankt voor uw reactie. Wij behartigen zo goed mogelijk de belangen van uw en onze kinderen en zijn blij met uw input!

Voor vragen of opmerkingen over deze pagina kunt u terecht bij mrsecretariaat@staring.nl.

website is gerealiseerd door CollegeWapps