Dichter bij jou!

Het samen werken aan de optimale ontplooiing van de leerling is de kern van onze visie. Die ontplooiing bestaat uit een cognitieve en sociale component. ‘Dichter bij jou!’ verwijst naar deze twee aspecten.

De mogelijkheden van de leerling

‘Dichter bij jou!’ betekent dat het Staring College een didactiek nastreeft waarin behoeften en mogelijkheden van leerlingen centraal staan. Het Staring College biedt eigentijds onderwijs waarbij de leerling gestimuleerd, gemotiveerd en uitgedaagd wordt door variatie in leerstof en werkvormen.

De individuele ontwikkeling van de leerling

‘Dichter bij de jou!’ betekent ook dat het Staring College een veilige leer- en leefomgeving biedt door de kleinschalige opzet. Het gevarieerde onderwijsaanbod, de begeleiding van de leerling en de mogelijkheden om aan buitenschoolse activiteiten deel te nemen, dragen bij aan de individuele ontwikkeling van de leerling.

Daarnaast verwijst het motto ‘dichter bij de jou!’ naar de dichter A.C.W. Staring (1767-1840). Deze dichter, naar wie de school is vernoemd, woonde op de Wildenborch (een kasteel en landgoed gelegen tussen Lochem en Vorden). Dit motto geeft uitdrukking aan de wijze waarop de school wil omgaan met leerlingen.

Jaarverslag

Hoe we erin geslaagd zijn om onze visie en bijbehorende ambities te realiseren, evalueren we jaarlijks op verschillende manieren en met verschillende belanghebbenden van de school. In het meest recente jaarverslag kunt u dit ook teruglezen. Jaarverslagen vindt u hieronder, bij 'Bekijk ook'.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT