Onderwijs- en afdelingsplan

Elke vier jaar stellen we een onderwijsbeleidsplan op waarin we aangeven welke doelen we in die vier jaar willen bereiken binnen het Staring College. Het doel van het onderwijsbeleidsplan is:

- Het neerzetten van de gewenste ontwikkelrichting van de school;
- Voor derden inzichtelijk maken wat we doen en waarom we dat (op die manier) doen: zo kunnen we verantwoording afleggen over ons handelen. 

Het onderwijsbeleidsplan:
…geeft richting aan ons handelen;
…gebruiken wij als middel om kwaliteit te waarborgen door een cyclische manier van werken. De laatste en de eerste fase van de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) zijn in dit schoolplan met elkaar verbonden.

Daarnaast voldoen we met het opstellen van een schoolplan aan de wettelijke verplichting om een strategisch beleidsplan voor vier jaar vast te leggen.

Jaarplan en afdelingsplannen

Op basis van het schoolplan wordt elk jaar voor elke afdeling een afdelingsplan gemaakt. De directie stelt een jaarplan op.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT