Kluisjes ....

Elke leerling heeft de beschikking over een kluisje. Het kluisje kan alleen door de leerling worden geopend en is bedoeld om eigendommen zoals kleding en leermiddelen veilig op te bergen.

De directie behoudt zich het recht voor om bij vermoeden van oneigenlijk gebruik kluisjes te (laten) inspecteren.

en pasjes

Daarnaast krijgt iedere leerling gratis een schoolpas. Leerlingen gebruik de pas voor het openen van de kluisjes en - afhankelijk van de locatie - ook voor gebruik van computers en printers, mediatheek en als toegangspas voor schoolfeesten.

Nadere instructie over het gebruik van de pas wordt aan het begin van het schooljaar uitgereikt.

De leerlingenpas is vergelijkbaar met een bankpas. In de pas zit elektronica en daardoor is hij kwetsbaar. De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn pas. Nieuwe leerlingen krijgen een beschermhoesje om beschadiging te voorkomen. Het is dus van belang dat de leerling zorgvuldig met de pas omgaat en deze altijd in het hoesje bewaart. De pas mag, om herkenbaar te blijven, niet worden beschreven, beplakt, enz.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT