Schoolgids
Onze schoolgids is een document voor ouders/verzorgers en leerlingen. De schoolgids bevat informatie over onder andere onze school, onze onderwijsvisie en ons onderwijsdoel, leerlingenzorg, medezeggenschap, financiën (zoals de vrijwillige ouderbijdrage), klachtenregeling en contactgegevens.

Download schoolgids

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT