Veiligheid

 

We vinden dat iedereen zich op school veilig en prettig moet kunnen voelen. Want als je je op school veilig voelt, kun je ook beter leren en werken. In een veilige school:

  • vertrouw je elkaar;
  • respecteer je elkaar;
  • stimuleer je elkaar;
  • is er ruimte voor zelfontplooiing;
  • tast je de vrijheid van een ander niet aan;
  • werk je samen.

Wij besteden daarom veel aandacht aan de manier waarop wij met elkaar omgaan. Sommige gedragingen vinden wij zo belangrijk, dat wij daar speciaal beleid of begeleiding op hebben ontwikkeld.

Een veilige school betekent een school waar pestgedrag niet wordt toegestaan. We hebben regels en afspraken over wat we doen als er signalen zijn dat er wordt gepest. Maar evenzo belangrijk is de aandacht voor en het afspraken maken over hoe je in de klas met elkaar omgaat. In de mentorlessen in de onderbouw is dat een vast onderdeel van het programma. De zorgcoördinator is aanspreekpunt rond het thema pesten. De schoolzorgcoördinator heeft ook de rol van ‘anti-pestcoördinator’.

Binnen het Staring College is de schoolzorgcoördinator de aandachtsfunctionaris meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld.

Privacy

Met de persoonsgegevens van leerlingen, ouders, medewerkers en andere betrokkenen bij het Staring College gaan wij overeenkomstig de wettelijke verplichtingen zorgvuldig om. Hiervoor heeft de school privacybeleid ontwikkeld, klik hier

Het Staring College heeft een reglement met de uitwerking van dit beleid, klik hier

De manier waarop wij met leerlinggegevens omgaan hebben wij vastgelegd in de Privacyverklaring Staring College, klik hier.

Het omgaan met beveiligingsincidenten en datalekken is vastgelegd in een protocol, klik hier.

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT