U bent hier:   Startpagina
  |  Inloggen

Article Details

Resultaten tevredenheidsonderzoeken voorjaar 2015
Bericht geplaatst op:

Stijgende tevredenheid over het Staring College

Stijgende tevredenheid over het Staring College

 In het voorjaar van 2015 zijn alle ouders, leerlingen en oud-leerlingen via de mail uitgenodigd om mee te werken aan een onderzoek naar de tevredenheid over het Staring College. Hiervan hebben 543 ouders (van de ruim 1500), 943 leerlingen (van 1981 leerlingen) en 59 van 388 aangeschreven oud-leerlingen gebruik gemaakt.

Resultaten

Uit de resultaten van de diverse enquêtes trekken we onderstaande conclusies:

·         De tevredenheid onder zowel ouders, leerlingen als oud-leerlingen is in de afgelopen jaren over het algemeen toegenomen.

·         De sfeer in de school en de betrokkenheid van de medewerkers worden als meest positieve punten van het Staring College genoemd.

·         De mate waarin docenten rekening houden met verschillen tussen leerlingen en de mate waarin de school leren voor de leerlingen aantrekkelijk maakt, zijn punten waarop ouders en leerlingen het minste tevreden zijn.

·         Er is een diversiteit in ervaring en beleving: over de kwaliteit van de individuele docenten (complimenten maar ook kritische aandachtspunten), en ook over de begeleiding die geboden wordt of is bij leer- of gedragsproblemen.

·         De resultaten onderstrepen het belang van een goede communicatie: gespreksvaardigheden, een open houding en het scheppen van juiste verwachtingen zijn elementen hierbij waar wij altijd aandacht aan moeten blijven schenken.

Vervolgacties

We zijn trots op de toenemende tevredenheid: die ervaren wij als erkenning voor het werk dat we doen. Daarnaast nemen we de verbeterpunten serieus en zorgen voor concrete acties die onder andere voor een grotere tevredenheid onder ouders en leerlingen op deze punten moet leiden:

·         Voor alle plannen in alle afdelingen is voor het komende schooljaar als prioriteit afgesproken: het vergroten van de betrokkenheid van leerlingen tijdens de les, het rekening houden met verschillen tussen leerlingen, het bespreken en evalueren van het doel van de les en het effectief feedback geven aan leerlingen tijdens de les.

·         Voor alle medewerkers zal bewustwording van een effectieve communicatie het komende jaar gesprekonderwerp zijn. Zo staat ook in ons schoolplan dat wij op verschillende manieren willen leren van, met en door elkaar. Per afdeling en per medewerker kan de vorm verschillen: zo zal een beginnende docent andere dingen moeten leren en collega’s kunnen leren dan een docent die ruim twintig jaar voor de klas staat.

Communicatie

De resultaten en de tips en adviezen van ouders, leerlingen en oud-leerlingen zijn of worden per afdeling besproken met de medewerkers. De resultaten van de school kunt u inzien via de website www.scholenopdekaart.nl. Hier kunt u op het gebied van de tevredenheid over de school de resultaten van leerjaar 3 vergelijken met andere scholen.

Op de website kunt u de resultaten van de andere leerjaren en van het Staring College als geheel inzien (Onderwijs).

Terug

Er is een fout opgetreden. Error: Unable to load the Article Details page.