U bent hier:   Startpagina
  |  Inloggen

Article Details

Europadag
Activiteit vindt plaats op: 19-11-2018

In de week voor de herfstvakantie gaan leerlingen uit 5 havo/vwo en 4 mavo op werkweek in het buitenland. Een aantal leerlingen uit 5 h/v kan of wil niet mee en voor hen werd een thuiswerkweek met allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een ‘Europadag’.
Zo’n twintig leerlingen verkenden de vraag welke rol de EU en de nationale overheid eigenlijk zouden kunnen (moeten?) spelen bij het beschermen van collectieve rijkdommen, zoals democratie, gezondheidszorg en klimaat. Is marktwerking hierbij wel of juist niet passend?

Deze dag kwam tot stand uit een samenwerking tussen Marits in ’t Veld (leraar geschiedenis op de Waerdenborch) en Bart Keer (leraar kunst/ ckv op het Staring), en vond ook plaats op de Waerdenborch. Vanuit het Staring werkten ook meneer Heemels (economie) en meneer Sieders (bedrijfseconomie) mee.
Eerst onderzochten de leerlingen verschillende aspecten van het vraagstuk. Via opdrachten kwamen ze tot een presentatie waarin groepjes leerlingen hun standpunten en visie uiteenzetten.

De insteek voor de inleiding was het idee om in de (cultuur)geschiedenis inspiratie te vinden is voor de toekomst. Vanaf 100 n. Chr. Werd in Europese steden gezocht naar een dynamisch evenwicht tussen allerlei belangengroepen zoals handelaren, kerk, ambachtslieden en andere burgers. Als voorbeeld werd de stadstaat Florence gekozen, waar de familie De Medici jarenlang de economische – en daarmee ook de politieke – dienst uitmaakte. De Medici werden in 1494 de stad uitgejaagd om plaats te maken voor een burgerbestuur. De kunstenaar Michelangelo kreeg van dit bestuur de opdracht om een beeld te maken dat symbool stond voor het vrije en zelfbewuste Florence. Dit werd de beroemde ‘David’, een imposant beeld dat werd gezien als het begin van een nieuwe tijd. De houding van David drukt in dit beeld een dynamisch evenwicht uit: hij staat uit het lood ,aar vindt ook zijn balans.
Het bewaren van evenwicht was voor de burgers en het burgerbestuur van Florence net zo’n opgave als voor burgers en overheid nu. Hoe bewaart de democratische rechtsstaat een dynamisch evenwicht tussen de verschillende krachtvelden? Legt Nederland tegenover de macht van de financiële markten en multinationals nog wel genoeg gewicht in de schaal? En zo nee, kan de EU dan het evenwicht herstellen, met als doel om klimaat, zorg, voor ieder toegankelijke rechtsbijstand, onafhankelijke nieuwevoorziening en democratie te redden? Zo waren we weer terug bij de dringende vragen van nu.


Na deze inleiding onderzochten en bespraken de leerlingen in groepjes aan de hand van artikelen en discussievragen een deelthema: klimaat, economie en media. Ze stelden zichzelf de vraag: Wat vind ik hiervan? Waarom heeft mijn schoolgenoot hierover een andere mening?
Vervolgens namen de leerlingen letterlijk een standpunt in. Op de vloer was een kruis aangebracht met vier keuzemogelijkheden:
- vrije markt / individueel
- overheid / collectief
- Nederland / nationaal / lokaal

- Europees.

Daarna werden ‘politieke partijen’ gemaakt. Vijf leerlingen die qua standpunt dicht bij elkaar stonden, kregen de opdracht een Europese partij te bedenken met een naam, kenmerkende maatregels en een affiche. Hierbij moest een visie blijken over de vraag ‘In welk Europa wil ik leven in 2048?’. Er kwam veel creativiteit los en leerlingen maakten bijzondere affiches!
Affiches die eruit sprongen waren van
Maaike Mosterd, Lisa Wenneker, Mint Phuchayapol en  Tim Groot Obbink (Taxes4future)
Ferco Meutstege, Jonas Berkvens, Nicolaas Mosterd, Roan Voors, Jasper van Zeldert (PvVM)
Eline Jochems, Florine Kap, Zoe Slinkman, Ymke Hoekman en Ilse Waanders (Waerdenborch) (PvP)

       

De verschillende groepjes presenteerden daarna hun partij en affiche. Daaruit bleek dat sommigen een oplossing met een tegenstijdigheid hadden gekozen: “Wij willen de individuele burger vrijheid geven en de politie moet verregaande bevoegdheden krijgen om criminelen te pakken.” Het formuleren van politieke standpunten blijkt lastiger dan je denkt….
In ieder geval was aan het eind van de dag de toekomst van Europa en de bijbehorende vraagstukken, een stukje dichterbij gekomen.

Enkele  opmerkingen van leerlingen over deze Europadag:
Maaike Mosterd:
“In ons groepje was het leuk om te leren van elkaars mening, ieder heeft toch zijn eigenmanier van kijken, ook al zaten we snel op een lijn. De vraag die voor mij blijft spelen is, of Europa in de toekomst meer één zal zijn dan nu. Ik kan hem nog niet beantwoorden.
Tim Groot Obbink:
“Luisteren naar elkaars presentaties, waarin ieder groepje een eigen standpunt had ingenomen naar aanleiding van het vraagstuk en de bronnen die we erbij geleverd kregen, vond ik het hoogtepunt. Ik heb geleerd van de bron over de Urgenda rechtszaak over het klimaat”.
Hugo Rouwhorst:
“Leuk is om op een andere manier met politiek bezig te zijn, en te kunnen toepassen wat we in de lessen geleerd hebben. Ik mag in 2019 voor het eerst stemmen, dus extra belangrijk om over dit soort zaken na te denken.”
Tim Groot Obbink en Hugo Rouwhorst:
”‘Het was leuk dat er een docent van een andere school bij betrokken was, dan is je aandacht er extra goed bij.” 


Terug