U bent hier:   Startpagina
  |  Inloggen

Article Details

Locatie Lochem is een Gezonde School
Activiteit vindt plaats op: 14-2-2017

Onder de vlag ‘Gezonde School’ werkt in Nederland een aantal partijen samen om de gezondheidsbevordering in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo te versterken. Tot die partijen behoren onder andere het Ministerie van Onderwijs, het Ministerie van Volksgezondheid. de VO-Raad, het Trimbosinstituut en de Hartstichting.
Uitgangspunt is dat gezonde leerlingen beter presteren. Een gezonde school is een school die structureel aandacht besteed aan gezondheid aan de hand van een viertal pijlers:
1. Gezondheidseducatie: in lessen is structureel aandacht voor gezondheid door kennis over te dragen over het belang van bewegen, goede voeding of de invloed van alcohol.
2. Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de schoolomgeving, zoals een gezonde schoolkantine of een rookvrije school.
3. Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd door het afnemen fitheidstesten of gebruikmaken van cijfers uit het E-MOVO-onderzoek van de GGD.
4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen zijn vastgelegd in het schoolbeleid.

De locatie Lochem voldoet aan deze vier pijlers en mag zich dus officieel ‘Gezonde School’ noemen. Het is mooi dat we naast de waardering van ouders en leerlingen ook van de overheid op deze manier erkenning krijgen voor de gerealiseerde ontwikkelingen op dit thema.
Overigens ontving de schoolkantine op de locatie Lochem, net als in 2016, de Gouden Schaal. Het Voedingscentrum reikt deze uit als de kantine een gezonde uitstraling heeft en voldoende gezonde producten aanbiedt, zoals bruine broodjes en vers fruit.
Op de locaties Beukenlaan en Herenlaan wordt het gezondheidsbeleid ook gevolgd en zijn onlangs watertappunten geplaatst en is het aanbod in  automaten (voeding, tussendoortjes) aangepast. Aan het gezonder maken van het kantine-aanbod – een belangrijke vereiste voor het predicaat Gezonde School - wordt gewerkt.

Meer informatie is te vinden op de website van Gezonde School.Terug