U bent hier:   Startpagina
  |  Inloggen

Article Details

Samenwerking tussen Bartiméus en Staring College
Activiteit vindt plaats op: 21-2-2017

Op dinsdag 21 februari ondertekenden de bestuurders van het Staring College en Stichting Bartiméus een intentieverklaring voor de samenwerking tussen beide instellingen. Die samenwerking is erop gericht om vanaf 1 augustus 2018 leerlingen met een visuele beperking en een vmbo-, mavo-, havo- of vwo-advies te laten instromen in het eerste leerjaar op het Staring College.


Stichting Bartiméus verzorgt onderwijs voor kinderen met een visuele beperking onder andere op een school voor speciaal onderwijs in Lochem. Momenteel reizen deze jongeren – afkomstig uit Oost-Nederland - na de basisschoolperiode naar Zeist om daar hun schoolloopbaan te vervolgen. Dat is ver weg en heeft ingrijpende gevolgen voor het dagelijks leven van deze jongeren. In Lochem heeft het Staring College een modern gebouw waar voortgezet onderwijs wordt aangeboden. Beide onderwijsinstellingen hebben een gemeenschappelijk doel: thuisnabij onderwijs verzorgen en leerlingen voorbereiden op een vervolgstudie en loopbaan in de maatschappij. Daarom is de intentie uitgesproken om leerlingen met een visuele beperking per 1 augustus 2018 onderwijs binnen het Staring College aan te bieden.

Het Staring College en Bartiméus zijn geen onbekenden van elkaar. Ze organiseren al enige jaren samen uitwisselingsprojecten met als doel de leerlingen van beide scholen kennis te laten maken met elkaars belevingswereld en vaardig te worden in het omgaan met elkaar.
Vanaf 1 augustus 2018 kunnen leerlingen met een visuele beperking en een vmbo-, mavo,-havo- of vwo-advies instromen in in het eerste leerjaar op het Staring College. Deze leerlingen volgen deels het reguliere lesprogramma van het voortgezet onderwijs en deels een lesprogramma verzorgd voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Ook wordt nagegaan of er maatwerkoplossingen zijn voor leerlingen uit hogere leerjaren. Deze opzet wordt verder uitgewerkt vanuit het principe: gewoon waar het kan en speciaal waar het moet.

Om dit alles mogelijk te maken zal door Bartiméus een nevenvestiging voor voortgezet speciaal onderwijs worden opgericht in het Staring College. De betreffende leerlingen vallen onder verantwoordelijkheid van Bartiméus. Leerlingen met een lichtere ondersteuningsvraag zullen vallen onder de verantwoordelijkheid van het Staring College, en ontvangen ambulante begeleiding vanuit de expertise van Bartiméus. Naar verwachting zal het gemiddeld om 6 a 8 leerlingen per leerjaar gaan en op den duur totaal om 30 a 40 leerlingen.

Terug